Rykantų bažnyčia

Muziejai, architektūra

Pirmoji bažnyčia Rykantuose pastatyta iki 1555 m. ir laikoma viena pirmųjų evangelikų reformatų bažnyčių Lietuvoje.

Bažnyčios gatve, Rykantai

1555 m

Dabartinė mūrinė bažnyčia pastatyta 1585 m., Rykantų dvaro savininko Mikalojaus Talvošo lėšomis. 1655 m. karo su Rusija metu bažnyčia buvo smarkiai apgriauta, tačiau iki 1688 m. ją atstatė LDK kancleris Marcijonas Oginskis. Bažnyčia ilgą laiką buvo apleista, o 1812 m. karo metu buvo išvogti liturginiai reikmenys. Bažnyčia pradėta remontuoti tik XIX a. pabaigoje: pataisytas ir nubalintas tinkas, iš naujo uždengtas stogas. 1935 m. atnaujintas bažnyčios interjeras. Bažnyčia renesanso architektūros, turi gotikos bruožų, stačiakampio plano, bebokštė, halinė, su trisiene apside ir pristatyta zakristija. Bažnyčios vidus puoštas freskomis, sukurtomis XVII a. antroje pusėje, ir paminkliniais paveikslais.

Kiti artimiausi objektai

Sidaronių pilkapynas

Sidaronys

Atrask

Naujosios Rėvos piliakalnis

Nėries regioninis parkas, 14206

Atrask

Stirnių piliakalnis

Vosyliukai

Atrask