Šakių evangelikų liuteronų bažnyčia

Muziejai, architektūra

Mūrinė bažnyčia pastatyta 1842 m. Jos fundatorius – Šakių dvaro sodybos baronas Gustavas Henrichas fon Koidelis, kuris savo lėšomis kartu pastatė ir pastoratą bei liuteronų parapinę mokyklą.

V. Kudirkos g. 17, Šakiai 711242

1842m

Siekdamas stabilaus parapijos veikimo, jis padovanojo bažnyčią, kleboniją, kantoriaus ir zakristijono namus, parke esantį vaismedžių sodą, ūkinius pastatus, žemės sklypą. Iš pradžių bažnyčia buvo bebokštė, tačiau 1877 m. bokštas buvo pristatytas. Sovietmečiu bažnyčia buvo uždaryta, o jos pastate įkurtas kino teatras, vėliau – sporto salė, pastorato pastate buvo įsteigta poliklinika. 2000 m. bažnyčia buvo atstatyta kunigo Virginijaus Kelerto dėka, o pastorato pastate 2005 m. įkurti vaikų globos namai tebeveikiantys iki šiol. 2014 m. šalia buvo atidarytas naujas vaikų globos namų pastatas.

Kiti artimiausi objektai

Siesarties vingio parkas

A. Tatarės g., Lukšiai, Šakių r.

Atrask

Gelgaudiškio dvaras

Parko g., Gelgaudiškis

Atrask

Gelgaudiškio pažintinis takas

Panemunė regional park, Gelgaudiškis

Atrask